Fyzikální vlastnosti esenciálních olejů

Esenciální oleje jsou chemicky velmi odlišné od rostlinných olejů nebo jiných druhů tuků. Aromatické molekuly jsou mnohem menší než v případě mastných kyselin. Jde o uhlíkové řetězce, které mají obecně deset uhlíků. Několik může mít až patnáct uhlíků, a některé vzácné součásti dokonce až dvacet uhlíků.

Co charakterizuje éterické oleje, je skutečnost, že jsou těkavé, což znamená, že se zcela vypaří při styku se vzduchem. Pokud dáte jednu kapku rostlinného oleje (například řepkový olej) na kus papíru, vytvoří skvrnu, která na povrchu zůstane. Pokud dáte na stejný kus papíru kapku esenciálního oleje, chvíli to potrvá, ale nakonec se zcela odpaří. Díky této vlastnosti je hlavním atributem, který si s esenciálními oleji spojujeme, vůně. Je to také vlastnost, která nám umožňuje extrahovat esenciální oleje pomocí destilace.

Lipofilní vlastnosti esenciálních olejů

Esenciální oleje jsou lipofilní, což znamená, že mohou být snadno absorbovány rostlinnými oleji, vosky a tuky. Tato vlastnost umožňuje vytvářet květinové oleje a je předpokladem procesu extrakce zvaného enfleuráž. Lipofilní vlastnosti esenciálních olejů jsou velmi užitečné pro přípravu masážních olejů a olejů určených pro obličeje. Dále to znamená, že esenciální oleje aplikované zevně se díky vysoce mastnému obsahu rychle absorbují do kůže a souvisejících tkání.

Hydrofobní vlastnosti esenciálních olejů

Esenciální oleje jsou hydrofobní, což znamená, že odpuzují vodu. Tato vlastnost je nezbytná pro konečnou fázi destilace s vodní párou, ve které jsou esenciální oleje odděleny od vody. Na druhou stranu hydrofobie brání v použití esenciálních olejů v produktech na vodní bázi. Obecně se nedoporučuje mísit esenciální oleje s vodou, protože jejich vrstva se pouze usadí na hladině. Esenciální oleje jsou částečně rozpustné v alkoholu. Množství esenciálních olejů, které lze s alkoholem smíchat, závisí na konkrétním esenciálním oleji a na procentu alkoholu.